CHRISTINA BOELSKIFTE

Share Button

PERFORMANCETRÆNING

Christina Boelskifte - Performancetræning

Mange erhvervsledere, politikere, foredragsholdere og undervisere fokuserer på indholdet, når de kommunikerer. Tit glemmer de at tænke over måden de formidler deres budskaber på – og så går de ikke så rent igennem som de kunne. Med performancetræning bruger jeg en musisk tilgang til at få dit budskab ud over rampen, så man kan mærke hvem du er og du kan skabe resultater.

Som sanger føler jeg altid at jeg giver en luns af mig selv. Det er en beslutning jeg træffer hver gang jeg går på scenen, uanset om det er som solist med et bigband eller som teambuilding-konsulent. Jeg oplever at det er denne luns som gør, at folk pludselig lytter. Hvis jeg giver noget af mig selv, bliver historierne levende for publikum. Jeg lærer dig at give af dig selv som menneske og performer, så folk lytter til dit budskab.

Performancetræning henvender sig til ledere, politikere, foredragsholdere, undervisere og alle andre, som har brug for at blive mere bevidste om deres performance og stemmeføring. Performancetræning handler om kommunikation, og om hvordan du får formidlet dit budskab og dine historier til publikum på en tydelig måde, så du vækker genklang.

Selvfølgelig skal du kende indholdet af din præsentation ud og ind, før du stiller dig op foran andre. Men selv den bedste forberedelse falder til jorden, hvis du ikke også har styr på formidlingen. Du skal forholde dig til dine modtagere, inddrage din energi, vise hvem du er som menneske, involvere følelser – og gøre det tydeligt, hvad dine intentioner er.

Det er her, jeg kan hjælpe dig med performancetræning fra en musisk vinkel. Jeg har læst musikvidenskab på Københavns Universitet og taget en femårig diplomeksamen som solist på Musikkonservatoriet, og jeg har arbejdet med musikalsk teambuilding i over 500 danske virksomheder. Og ikke mindst har jeg optrådt med et væld af danske og internationale kunstnere. Jeg har performet på scener i hele verden, så jeg har både en praktisk og en akademisk tilgang, der betyder at jeg kan gøre dig til en dygtig performer.

I musikken er tonefald, klang, kroppen, pauser, tempo, dynamik og udtale mindst lige så vigtige som selve sangen. Det samme gælder når du skal performe. Selvom du måske kan din tekst udenad, får du den ikke kommunikeret, hvis du ikke bruger dit kropssprog og vejrtrækning til at få din stemme til at fylde. Når du kommer til mig, kan jeg hurtigt tune mig ind på, hvad det er du har brug for, så du kan skrue op for hvem du er som menneske og brede dine vinger ud – og ikke mindst skabe resultater. Med performancetræning hos mig får du stemme, tydelighed og gennemslagskraft.

Når du har besluttet dig for at få performancetræning, finder vi en teknik, der passer lige til dig. Alle mennesker er forskellige, så vi prøver af, hvad der får dig til at stråle. Du kan booke et individuelt forløb, der enten foregår hos dig eller på Østerbro hvor jeg underviser – måske kan det føles grænseoverskridende at arbejde med stemme og volumen på dit arbejde. Jeg anbefaler et minimum af 5 timer, så du når at komme ud over rampen.

 


Musikalsk workshop og performancetræning