Professionel performancetræning

Mange erhvervsledere, politikere, foredragsholdere og undervisere fokuserer udelukkende på indholdet, når de kommunikerer. Ofte glemmer de at tænke over måden, de formidler deres budskaber på – og så brænder hverken de eller deres budskab igennem.

Med performancetræning bruges en musisk tilgang til at få budskabet ud over rampen, så man kan mærke, hvem taleren er. Ved at være mere tydelig, skabes der bedre resultater.

Som sanger tilstræber Christina Boelskifte altid at give en ”luns” af sig selv. Det gør hun sig klart, hver gang hun går på scenen. Uanset om det er som solist eller som teambuilding-konsulent:

”Jeg oplever, at det er denne luns, som gør, at folk pludselig lytter. Hvis jeg giver noget af mig selv, bliver historierne levende for publikum. I min performancetræning lærer jeg dig at give noget af dig selv som menneske og performe, så folk lytter til dit budskab.”

Hvem henvender performancetræning sig til?

Performancetræning henvender sig til ledere, politikere, foredragsholdere, undervisere og alle andre, som har brug for at blive mere bevidste om deres performance og stemmeføring.

Selvfølgelig skal du kende indholdet af din præsentation ud og ind, før du stiller dig op foran andre. Men selv den bedste forberedelse falder til jorden, hvis du ikke har styr på formidlingen. Du skal forholde dig til dine modtagere og inddrage din energi. Du skal vise, hvem du er som menneske, involvere følelser – og gøre det tydeligt, hvad din intention er.

Performancetræning handler om kommunikation og om, hvordan du får formidlet dit budskab og dine historier til publikum på en måde, så du vækker tydelig genklang.

Performancetræning fra en musisk vinkel

Performancetræning hos Christina Boelskifte giver dig stemme, tydelighed og gennemslagskraft.

I musikken er tonefald, klang, kroppen, pauser, vejrtrækning, tempo, dynamik og udtale mindst lige så vigtig som selve sangen. Det samme gælder, når du skal performe ved en konference eller et bestyrelsesmøde. Selv om du måske kan din tekst udenad, får du den kun effektivt kommunikeret, hvis du bruger dit kropssprog og vejrtrækning til at få din stemme til at fylde. Du skal skrue op for, hvem du er som menneske.

Christina Boelskifte har arbejdet med musikalsk teambuilding i over 500 danske virksomheder og har optrådt med et væld af danske og internationale kunstnere. Hun har performet på scener i store dele af verden og har både en praktisk og en akademisk tilgang til musikken.

Undervisningen foregår individuelt eller i hold, hos dig privat, på din arbejdsplads eller på Østerbro, hvor Christina Boelskifte underviser. Det anbefalede antal sessions er minimum fem timer, så du når at komme ud over rampen.

Performancetræning med Christina Boelskifte

Spørgsmål? Kontakt Christina Boelskifte